Educació en el lleure

Nous cursos de Monitor i Director de lleure: 

A partir del dia 1 d’octubre de 2013 entra en vigor el nou contingut dels cursos de monitor i de director d’activitats d’educació en el lleure.
Aquesta nova normativa
– Actualitza i modernitza els continguts de la formació dels monitors i directors i s’adapta a les necessitats i a la realitat social actual.
– Renova la metodologia pedagògica que passa a centrar-se en la formació i en l’avaluació per competències.
– Assimila els cursos de monitor i de director a les Qualificacions Professionals del Departament d’Ensenyament i a les Certificacions Professionals del Departament de Empresa i Ocupació, de manera que la formació de monitors i directors de lleure s’equipara a la metodologia i requisits dels principals troncs de la formació reglada.

El contingut del cursos passa a ser:
Per al curs de Monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil:
De 275 hores a 310 hores (150 de teòriques i 160 de pràctiques)
Temes:
– Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Mòdul formatiu 1866)
– Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (Mòdul formatiu 1867)
– Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (Mòdul formatiu 1868)

Per al curs de Director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil:
De 370 hores a 410 hores (290 de teòriques i 120 de pràctiques)
Temes:
– Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (Mòdul formatiu 1867)
– Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (Mòdul formatiu 1868)
– Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius en el lleure infantil i juvenil (Mòdul formatiu 1869)
– Coordinació i dinamització de l’equip de monitors i monitores (Mòdul formatiu 1870)

La Direcció General de Joventut ha editat una Guia perquè les 30 escoles d’educació en el lleure reconegudes per la DGJ puguin fer el procés d’adaptació als nous continguts i metodologia que estableix la nova normativa.
Guia per a l’organització dels cursos de monitor/a i director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 

A la comarca s’organitzen cursos de manera periòdica, pots informar-te a l’oficina Jove. 

Anuncis