Batxillerat

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Modalitats:

Al Ripollès l’únic centre que imparteix el batxillerat actualment és l’institut Abat Oliba de Ripoll, es pot escollir entre dues modalitats de batxillerat: humanitats i ciències socials i ciències i tecnologia.  La modalitat que es tria el primer any es manté, en principi, durant els dos cursos del cicle; si es vol canviar en finalitzar el primer curs, el centre ha d’assegurar que almenys es cursin tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que, en acabar l’etapa, s’hagin superat almenys quatre matèries de la nova modalitat.

Existeix una tercera modalitat de batxillerat d’arts (via d’arts plàstiques, imatge i disseny i via d’arts escèniques, música i dansa) que es pot cursar a Vic i Olot com a localitats més properes.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (les matèries de modalitat), les matèries optatives i el treball de recerca. A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

Tot els alumnes cursen les matèries comunes i un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat escollida. L’horari s’ha de completar amb altres assignatures de la mateixa modalitat, d’altres modalitats o optatives.

A més a més, s’ofereixen aquestes tres opcions com a alternativa a la modalitat presencial estandard:

Enllaços d’interès:

Institut Abat Oliba
Carretera de Barcelona, 57 – 17500 Ripoll
T. 972 701 150 – b7005704@xtec.cat

Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
Rbla. Sant Domènec, 24 08500 Vic
Tel. 93 885 48 51 eartvic@xtec.cat

Escola d’art i Superior de Disseny d’Olot
C. Pare Antoni Soler, 1-3 – 17800   Olot
Tel. 972262403 – escolartolot@xtec.cat

Anuncis