Educació d’Adults

L’Educació d’adults permet reprendre els estudis i obtenir una titulació.

El Centre de Formació d’Adults del Ripollès (CFA Ripollès) és un centre públic de formació de persones adultes depenent del Departament d’Ensenyament. 

El centre permet l’accés a l’aprenentatge de:

  • català i castellà
  • formació bàsica instrumental,
  • Graduat en Educació Secundària a distància,
  • preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM),
  • anglès i francès,
  • informàtica nivell inicial i usuari.

Vies d’accés:

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Enllaços d’interès:

Centre de Formació d’Adults del Ripollès (CFA Ripollès)
C/ de les Vinyes nº 1. Edifici Modest Sayós (3a planta) – 17500, Ripoll.
T. 972 71 56 28 – afa.ripoll@gmail.com

Anuncis