Cicles Formatius de Grau Mitjà

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

S’organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic.

Al Ripollès es poden cursar els següents CFGM, tots ells a l’Institut Abat Oliba:

Existeix un ventall molt amplí de famílies professionals i CFGM. Els instituts de la Garrotxa i Osona ofereixen un ampli catàleg de cicles que complementa les opcions comarcals. Podeu consultar tots els CFGM i el municipi on s’imparteixen en el aquest enllaç; també es poden consultar els centres que imparteixen Formació Professional mitjançant el cercador del mapa de la programació de l’oferta educativa. També existeix de cursar alguns CFGM mitjançant formació a distància a l’IOC.

Vies d’accés:
Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:
  • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO),
  • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
  • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
  • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  • haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8,
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
  • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Enllaços d’interès:

Institut Abat Oliba
Carretera de Barcelona, 57 – 17500 Ripoll
T. 972 701 150 – b7005704@xtec.cat

Departament d’Ensenyament – CFGM per Families Professionals

Anuncis