Educació Secundària Obligatòria

L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que l’alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

El Graduat en Educació Secundària també es pot estudiar a través de l’Institut Obert de Catalunya o del Centre de Formació d’Adults, però només pels majors de 18 anys.

Continuïtat

L’alumnat que obté el títol de graduat o graduada en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

  • els programes de qualificació professional inicial (PQPI);
  • la formació de persones adultes (CFA);
  • els ensenyaments d’idiomes (des de l’edat de 14 anys es pot estudiar un idioma diferent del que s’ha cursat a l’ESO), i
  • els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, un cop superada la prova específica;

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà (CFGM), un cop superada la prova d’accés. A més a més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliure per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.

Enllaços d’interès:

Secció d’Institut Germans Vila Riera Camprodon

Secció d’Institut Joan Triadú Ribes de Freser

Institut Abat Oliba Ripoll

Institut-Escola Sant Joan de les Abadesses Sant Joan de les Abadesses

Escola Vedruna Ripoll 

Anuncis