Ensenyaments esportius

Són ensenyaments de règim especial que tenen validesa acadèmica i professional a tot l’Estat. Capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

Els ensenyaments esportius poden ser de Grau Mitjà o Grau Superior.

Al Ripollès es poden cursar els següents ensenyaments esportius a l’Ins. Abat Oliba de Ripoll:

Estudis de Grau Mig en esports de muntanya i escalada

 Estudis de Grau Superior en esports de muntanya i escalada:
 Estudis de Grau Mig en Esports d’hivern:
 Estudis de Grau Superior en Esports d’hivern:

Vies d’accés:

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
  • Superar una prova específica.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.

Enllaços d’interès:

Institut Abat Oliba
Carretera de Barcelona, 57 – 17500 Ripoll
T. 972 701 150 – b7005704@xtec.cat

Anuncis