Formació a distància

Oferta formativa en línia:

Universitat Oberta de Catalunya:

Oberta de Catalunya s’ha convertit en un referent internacional en la implantació de les tecnologies de la informació en l’educació. Tots els estudis són en línia i és la primera universitat virtual de l’Estat espanyol i una de les capdavanteres i més prestigioses del món.

Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona:

L’Institut de Formació Contínua (IL3) aplega i fomenta l’oferta formativa de postgrau, continuada i complementària –amb modalitats presencials, semipresencials o en línia– de la Universitat de Barcelona.

Per més informació:

Anuncis