Ensenyaments d’Idiomes

Les persones adultes poden estudiar idiomes moderns en règim oficial a les escoles oficials d’idiomes (EOI) en modalitat presencial:

La matrícula oficial a les EOI dóna dret a assistir a classe i als exàmens que permeten obtenir els certificats acreditatius corresponents. Aquests certificats també es poden obtenir en règim lliure.

L’Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll ofereix la possibilitat d’estudiar:

  • anglès (1r, 2n, 3r, 4t i 5è curs)
  • francès (1r i 2n curs).

Els alumnes poden obtenir els certificats de nivell bàsic (anglès i francès), nivell intermedi (anglès) i nivell avançat (anglès).

Enllaços d’interès:

EOI Ripoll
Ctra Barcelona, 57 ( (a dins de l’Ins. Abat Oliba), – 17500 Ripoll
T. 972 714 334 – eoiripoll@xtec.cat

Anuncis