Ensenyaments Musicals

Els estudis de música poden ser de diferents nivells: els ensenyaments elementals i no reglats, que s’imparteixen en escoles de música, els ensenyaments professionals i els ensenyaments artístics superiors.

Ensenyaments a les escoles de música

Les escoles de música imparteixen ensenyaments no reglats, que aporten a l’alumnat una formació teòrica i pràctica que permet gaudir de la pràctica de la música. Aquests estudis no són reglats i, per tant, no condueixen a l’obtenció de títols amb validesa acadèmica oficial.

Els continguts que s’estudien a les escoles de música fan referència als àmbits següents:

  • Llenguatge musical,
  • Instrument,
  • Pràctica vocal o instrumental en grup.

L’Escola Comarcal de Música del Ripollès ofereix la major part dels seus ensenyaments a Ripoll; però també ofereix alguns dels seus serveis a altres municipis de la comarca.

Vies d’accés:
L’accés a aquests estudis no està normativament regulat.

Enllaços d’interès:

Escola Comarcal de Música del Ripollès
C/ de les Vinyes nº 1. Edifici Modest Sayós (2a planta) – 17500, Ripoll.
T. 972 70 06 38 – escolamusicaripolles@gmail.com

Ensenyaments professionals de música

Aquests ensenyaments proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los per estudis superiors.

Els alumnes que superen aquests ensenyaments obtenen el títol professional de música en l’especialitat cursada. +informació

Ensenyaments superiors de música

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu general la formació qualificada de professionals que dominin els coneixements propis de la música en les diferents especialitats.

Comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos.

El títol que s’obté en superar aquests ensenyaments és un títol superior de l’especialitat corresponent adaptat a l’espai europeu d’ensenyament superior que equival, a tots els efectes, a un grau universitari. +informació

Anuncis