Què estudiar?

El sistema educatiu postobligatori a Catalunya compta amb gran varietat d’estudis: 3 modalitats de batxillerat, més de 240 titulacions de formació professional, més de 180 cicles d’ensenyaments artístics i més de 30 d’esportius, etc.

ESTUDIS POST-OBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS

A més, si continues la teva formació, pots escollir entre un ampli ventall d’estudis universitaris (estudis de grau, estudis de màster, etc.), que estan adscrits a diferents branques de coneixement.

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Com que decidir-se per una opció no és gens fàcil, en aquest espai el departament d’ensenyament t’ofereix diverses eines i recursos per facilitar-te’n la tria.

ORIENTACIÓ

Anuncis