Cicles Formatius de Grau Superior

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

S’organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau superior s’obté el títol de tècnic superior.

Al Ripollès hi ha dos centres que ofereixen CFGS, l’Institut Abat Oliba i l’Escola del Treball de la Fundació Eduard Soler; l’oferta comarcal és la següent:

Institut Abat Oliba:

Escolla de Formació Professional de la Fundació Eduard Soler:

 • CFGS enMecatrònica industrial +informació
 • CFGS enDisseny en fabricació mecànica FP Dual +informació
 • CFGS enProgramació de la producció en fabricació mecànica FP Dual +informació
 • Programa 3×2 (Dues titulacions oficials de CFGS Dual en 3 anys)
  1. Disseny en fabricació mecànica
  2. Programació de la producció en fabricació mecànica

Formació Professional Dual:

Amb l’objectiu que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral, des del Departament d’Ensenyament s’impulsa l’organització d’un nou model de formació dual per als alumnes de formació professional inicial, en què centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives.

Vies d’accés:

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista.
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Per cursar un cicle de grau superior cal formalitzar la preinscripció i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Consulteu els imports de matrícula, els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics del web del Departament d’Ensenyament.

Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Enllaços d’interès:

Institut Abat Oliba
Carretera de Barcelona, 57 – 17500 Ripoll
T. 972 701 150 – b7005704@xtec.cat

Escola de Formació Professional de la FES
Av. Eduard Soler, 1 – 17500 Ripoll
T. 972 701 131 info@fes.cat

Departament d’Ensenyament – CFGS per Families Professionals

Anuncis